Pujar a un volcà amb les mil­lors vistes

Fàcil i diver­tit. Un volcà enmig d’Olot.

El volcà de Montsacopa es troba Parc Nat­ural de la Zona Vol­cànica de la Gar­rotxa, a Olot i és el volcà més emblemàtic de la ciutat!

Accedir al volcà Montsacopa no suposa, a pri­ori, cap difi­cul­tat pel vis­i­tant. Quan entrem a la ciu­tat ja veiem cartells que van indi­cant el camí a seguir per arribar-​hi.

El Montsacopa és un volcà que es troba a l’interior de la ciu­tat d’Olot, alin­eat entre els vol­cans de la Gar­ri­nada i de Mon­to­livet.
Al costat del seu cràter hi ha l’ermita de Sant Francesc, con­struïda durant el segle 17 el que fa que se’l conegui també amb el nom de volcà de Sant Francesc.

Als peus del volcà s’hi troba el cemen­tiri munic­i­pal, dar­rera de la plaça de braus (és un bon indi­cador també per arribar-​hi).

Hi ha un aparca­ment, que per­met esta­cionar el vehi­cle i pujar al volcà per qual­sevol dels dos acces­sos exis­tents (pel camí del Via Cru­cis, on la pujada és molt menys dura i no hi ha risc de pati­nar, o, pels més intrèpids, per la pujada més pronunciada).

Quan aparquem el que veiem és un seguit d’escales fetes amb troncs que no tenen fi. Aga­farem forces i començarem a pujar. En algun dels ves­sants hi torbem horts i la seva falda està voltada de cases.

Quan arribem adalt, l’església de Sant Francesc i les dues tor­res de guaita, envoltant el cràter, fan del Montsacopa un indret de gran bellesa paisat­gís­tica. I un mirador des d’on es pot veure la ciu­tat d’Olot on no només hi pugen vis­i­tants sinó els mateixos olotins.

El cràter del volcà Montsacopa mesura 120m de diàme­tre i 12m de fondària, es troba cen­trat al cim del con vol­cànic i la seva forma de copa és la que dóna nom al volcà. Aquest cràter és únic al Parc Nat­ural de la Zona Vol­cànica de la Gar­rotxa al no haver estat defor­mat per cap colada de lava al final de l’erupció.

És l’últim volcà que es va for­mar a Olot. Va erup­cionar fa uns 10.000 anys.Enl­laç al sor­tir amb nens — Volcà Montsacopa

Infor­ma­ció de con­tacte

Adreça: Mas Mol­era, Barri Mol­era, Begudà (17857 Sant Joan les Fonts)

Telè­fon: +34 661 91 94 47

Mail: Aque­sta adreça de correu-​e està pro­te­gida dels robots de spam.Necessites Javascript habil­i­tat per veure-​la.

Mas Mol­era t’ofereix

turisme-rural-garrotxa-2 turisme-garrotxa
concatur catalunya