Tours amb Seg­way per la Gar­rotxa

Us pre­sen­tem la pos­si­bil­i­tat de real­itzar una ruta en Seg­way pels voltants Sant Joan les Fonts.

Si us agrada estar en con­tacte amb la natura i voleu aprof­i­tar per fer una visita turís­tica, aque­sta pro­posta és idò­nia per a vosaltres.

Durant tota la ruta estareu acom­pa­ny­ats per un guia que us mostrarà el camí a seguir, us asses­so­rarà si teniu dubtes o pre­guntes respecte el Seg­way i us podrà detal­lar i comen­tar tot el paisatge que aneu explorant.

L’activitat estàn­dard té una durada d’una hora però si creieu que això no és sufi­cient per a vos­altres, podreu selec­cionar entre una ruta d’una hora i mitja o, fins i tot, de dues.
Tro­bareu aque­stes dues opcions a l’apartat de suple­ments de l’activitat.

Gaudiu de la natura en Segway!


Enl­laç a Aven­tura Natura

Infor­ma­ció de con­tacte

Adreça: Mas Mol­era, Barri Mol­era, Begudà (17857 Sant Joan les Fonts)

Telè­fon: +34 661 91 94 47

Mail: Aque­sta adreça de correu-​e està pro­te­gida dels robots de spam.Necessites Javascript habil­i­tat per veure-​la.

Mas Mol­era t’ofereix

turisme-rural-garrotxa-2 turisme-garrotxa
concatur catalunya