En ruta: per als amants de la natura

En ruta, empresa col·laboradora amb les cases de tur­isme rural,

ofer­eix descomptes als nos­tres clients.

El preu pro­mo­cional que ofer­eixen als nos­tres clients és d’un 10% de descompte sobre el preu ofi­cial de la seva web (excepte en els pro­ductes en promoció).

La reserva s’ha de fer màxim 24 hores abans de la sor­tida tru­cant al 656 634 440 o amb un cor­reu elec­trònic al Aque­sta adreça de correu-​e està pro­te­gida dels robots de spam.Necessites Javascript habil­i­tat per veure-​la. , indi­cant el nom de l’allotjaments (us con­fir­maran disponibilitat).

A con­tin­uació us passem infor­ma­ció que ens han fet arribar sobre les seves tar­ifes ofi­cials (falta aplicar-​hi el 10% de descompte per als nos­tres clients):

VIS­ITES GUIADES (sor­tides amb una durada de 2 a 4 hores):

13 persones:

45,00

per sor­tida

— — — — — — — –

410 persones:

13,00

per per­sona

OPCIONAL:

Esmorzar «Km 0″ de pro­ducte local: +4,00€ per persona

Dinar «pic­nic»: +10,00€ per persona

Trans­port des de l’allotjament: +5,00€ per vehi­cle els primers 20 quilòme­tres, i 0,25€ per quilòme­tre addicional

6,50€ (50% de descompte) als menors de 10 anys; gratuït però no reco­man­able als menors de 5 anys.

–Tar­ifa espe­cial per grups majors de 10 per­sones: consulteu-​nos!

–Els clients d’allotjaments de TUR­ISME RURAL DE LA GAR­ROTXA gaudi­ran d’un 10% de descompte.

1

SENDERISME (sor­tides amb una durada de 3 a 7 hores):

13 persones:

55,00

per sor­tida

410 persones:

18,00

per per­sona

OPCIONAL:

Esmorzar «Km 0″ de pro­ducte local: +4,00€ per persona

Dinar «pic­nic»: +10,00€ per persona

Trans­port des de l’allotjament: +5,00€ per vehi­cle els primers 20 quilòme­tres, i 0,25€ per quilòme­tre addicional

9,00€ (50% de descompte) als menors de 10 anys; gratuït però no reco­man­able als menors de 5 anys.

–Tar­ifa espe­cial per grups majors de 10 per­sones: consulteu-​nos!

–Els clients d’allotjaments de TUR­ISME RURAL DE LA GAR­ROTXA gaudi­ran d’un 10% de descompte.

Adjun­tem els enl­laços als doc­u­ments de “brief­ing” http://​ves​.cat/​m​b​p​Ri al “catà­leg de prin­ci­pals sor­tides” http://​ves​.cat/​m​b​p​S . Als preus d’aquests doc­u­ments i heu de fer el 10% de descompte (excepte quan les sor­tides ja són amb preu pro­mo­cional: cal­en­dari GPS-​Garrotxa, cal­en­dari de trekking…).

Vis­i­teu la seva web:

http://​www​.enruta​girona​.cat/​m​a​i​n​/​i​n​d​e​x​/​c​a​t​a​l​a​n​/​h​a​s​-​d​e​-​s​a​b​e​r

Infor­ma­ció de con­tacte

Adreça: Mas Mol­era, Barri Mol­era, Begudà (17857 Sant Joan les Fonts)

Telè­fon: +34 661 91 94 47

Mail: Aque­sta adreça de correu-​e està pro­te­gida dels robots de spam.Necessites Javascript habil­i­tat per veure-​la.

Mas Mol­era t’ofereix

turisme-rural-garrotxa-2 turisme-garrotxa
concatur catalunya