Vis­ites guiades a La Fageda

La Fageda ha obert les reserves per a vis­ites guiades a les seves instal•lacions. Tot el 2016 a la vista, amb els dies disponibles de color verd i tota la infor­ma­ció necessària per venir fins aquí i exper­i­men­tar una vivèn­cia singular.

vaques

Les per­sones inter­es­sades poden fer elles mateixes la reserva seguint les indi­ca­cions a www​.fageda​.com/​f​a​m​i​l​i​e​s​-​i​-​p​a​r​t​i​c​u​l​a​r​s. Com a nove­tat, s’introdueix el paga­ment online previ a la visita. D’aquesta man­era s’alliberen dies que en el sis­tema ante­rior que­daven ocu­pats com a “pre-​reserves”, és a dir, per­sones que tot i haver reser­vat, final­ment no venien.

Recordeu que el Servei d’Atenció al Vis­i­tant de La Fageda real­itza vis­ites per a famílies i par­tic­u­lars tots els caps de set­mana i fes­tius. L’estada, que també inclou una degustació, dura 1h30 aprox. i té un preu de 4,5 euros per als adults, 2 euros per als joves de 7 a 18 anys i és gratuïta per als menors de 7 anys. L’horari d’obertura de les nos­tres instal•lacions és de 9 a 15 h.

Si voleu vis­i­tar la pàgina: http://​www​.fageda​.com/

Infor­ma­ció de con­tacte

Adreça: Mas Mol­era, Barri Mol­era, Begudà (17857 Sant Joan les Fonts)

Telè­fon: +34 661 91 94 47

Mail: Aque­sta adreça de correu-​e està pro­te­gida dels robots de spam.Necessites Javascript habil­i­tat per veure-​la.

Mas Mol­era t’ofereix

turisme-rural-garrotxa-2 turisme-garrotxa
concatur catalunya