Pic de les Bruixes — PG-​508

  • slider-pic-bruixes-05.jpg
  • slider-pic-bruixes-01.jpg
  • slider-pic-bruixes-04.jpg
  • slider-pic-bruixes-02.jpg
  • slider-pic-bruixes-03.jpg

Aquest allot­ja­ment està sit­uat dins el mateix edi­fici de la masia, a la part de l’antiga masove­ria. Està ori­en­tat a la banda nord, fet que li ofer­eix l’avantatge de poder gaudir d’una vista de l’Alta Gar­rotxa i de les conegudes muntanyes Comane­gra, Pic de les Bruixes i Sant Marc. L’allotjament és pri­vat per al client, d’una sola planta, i no es com­parteixen espais amb altres per­sones, excepte en les zones exte­ri­ors. Totes les dependèn­cies tenen fines­tra a l’exterior.

Con­sta de menjador-​sala d’estar amb llar de foc i TV. Dues habita­cions dobles, bany com­plet, cuina equipada i cale­fac­ció central.

El llit d’una habitació doble és de mat­ri­moni. En l’altra habitació doble, els llits són indi­vid­u­als. Hi ha la pos­si­bil­i­tat d’incloure-hi un llit extra i bressols.

Cada habitació dis­posa de tot el para­ment ade­quat per a qual­sevol època de l’any.

L’allotjament dis­posa d’un bany com­plet. Té aigua freda, calenta i calefacció.

La cuina, mod­erna i fun­cional, està equipada amb tots els atuells i elec­trodomès­tics nec­es­saris per a poder cuinar-​hi.

En el mateix niv­ell de la cuina s’hi troba el men­jador, en un sol ambi­ent, fet que li dóna una fun­cional­i­tat molt pràctica.

La sala d’estar o saló de l’allotjament és on hi ha la llar de foc de llenya i el televisor.

En aquest allot­ja­ment hi ha una mag­ní­fica ter­ras­seta (aquí l’anomenem eix­ida), un racó tran­quil i con­fort­able amb una esplèn­dida vista, ideal per lle­gir, relaxar-​se o fer-​hi un sopar a la llum de les espelmes.

El preu aprox­i­mat per a per­sona i nit és de 25€. Tar­ifes

Car­ac­terís­tiques i equipa­ment de l’allotjament

Menjador-​sala d’estar:

· Llar de foc (amb llenya a dis­posar)

· Plats, coberts, vasos, copes

· Esto­valles de roba i paper

· TV

· Ràdio-​CD

· Wifi gratuït en zona habilitada

· Petita biblioteca

· Jocs de taula

· Infor­ma­ció turís­tica de tota la Garrotxa

Cuina:

· 2 focs vitro

· Nev­era amb congelador

· Cafetera i torradora

· Microones

· Deter­gents i fregalls

· Moble per a la sep­a­ració de residus (plàs­tic, orgànic, vidre i rebuix)

· Bosses deixalles

· Olles, cas­soles, paelles i coberts

· Escorreplats

· Cam­pana extractora

Habita­cions:

· Llençols, mantes i tovalloles

· Penjadors

· Apar­ells antimosquits

· Llit addi­cional i bressols

· Habitació doble llit de matrimoni

· Habitació doble dos llits

· Llit extra o bres­sol (a disposició)

Altres:

· Cale­fac­ció cen­tral gradu­able a vol­un­tat del client

· Bany amb dutxa (sabó de mans, paper WC)

· Trones, llits de viatge i moisès (roba de llit inclosa)

· Assecadors

· Sabó de mans

· Sala amb renta­dora (més deter­gent), assecadora i planxa (en zona compartida)

· Forn gran (en zona compartida)

· Este­nador en zona exte­rior i pinces

· Llenya i graelles per a la bar­ba­coa i la llar de foc

· Fogó portàtil gran per a fer paelles i paella (10 per­sones)

· Bar­ba­coa oberta per a coure calçots, cas­tanyes…

· Bar­ba­coa coberta


Infor­ma­ció de con­tacte

Adreça: Mas Mol­era, Barri Mol­era, Begudà (17857 Sant Joan les Fonts)

Telè­fon: +34 661 91 94 47

Mail: Aque­sta adreça de correu-​e està pro­te­gida dels robots de spam.Necessites Javascript habil­i­tat per veure-​la.

Mas Mol­era t’ofereix

turisme-rural-garrotxa-2 turisme-garrotxa
concatur catalunya