Imprimir aque­sta pàgina

Un paisatge de mil col­ors a Mas Mol­era, juliol 2014 Desta­cats

29 Juliol 2014 Escrit per
Pub­li­cat a Blog

Les pluges del juliol d’aquest any han deixat un paisatge exu­ber­ant a Mas Mol­era. Potser no ens hem pogut ban­yar a la piscina tant com hau­ríem volgut, però hem pogut fer moltes passe­jades i hem gau­dit obser­vant els col­ors, les tonal­i­tats de verd, flairant les fragàn­cies del bosc i de la terra… Tot té la seva part pos­i­tiva, veritat?

Lle­gir 21503 veg­ades Dar­rera mod­i­fi­cació el Dimarts, 16 Setem­bre 2014 16:04
Val­o­rar aquest arti­cle
(0 vots)
Mas Molera