Un casa­ment molt lluït, el de l’Adriana i l’Oleguer, setem­bre 2014 Desta­cats

casament casa­ment
15 Setem­bre 2014
Pub­li­cat a Blog

El primer cap de set­mana de setem­bre, coin­cidint amb les Festes del Tura, vam tenir una cel­e­bració molt espe­cial: el casa­ment de l’Adriana i l’Oleguer.

Es va muntar una carpa al prat on hi ha la pista de volei­bol, que van dec­o­rar d’una man­era molt ele­gant. A l’era, engalanada per a l’ocasió, un aper­i­tiu exquisit.
La pluja de diss­abte a la tarda no va deslluir la vetl­lada, i tot va anar sobre rodes. Diu­menge, seg­ona tanda de cel­e­bra­cions amb més amics.

Oleguer i Adri­ana, us desit­gem molta felicitat!

Lle­gir 9989 veg­ades Dar­rera mod­i­fi­cació el Dimarts, 16 Setem­bre 2014 16:04
Val­o­rar aquest arti­cle
(2 vots)

Deixa un comentari

Especi­fica tota la infor­ma­ció requerida (*) on s’indiqui. El codi HTML no és permès.

Infor­ma­ció de con­tacte

Adreça: Mas Mol­era, Barri Mol­era, Begudà (17857 Sant Joan les Fonts)

Telè­fon: +34 661 91 94 47

Mail: Aque­sta adreça de correu-​e està pro­te­gida dels robots de spam.Necessites Javascript habil­i­tat per veure-​la.

Mas Mol­era t’ofereix

turisme-rural-garrotxa-2 turisme-garrotxa
concatur catalunya