Imprimir aque­sta pàgina

Repor­tatge d’un casa­ment a Mas Mol­era fet per una fotò­grafa pro­fes­sional

22 Octubre 2014 Escrit per
Pub­li­cat a Blog

La fotò­grafa pro­fes­sional Sara Lázaro mostra un ampli repor­tatge fotogràfic a la seva web (http://​sar​alazaro​.com/​c​a​t​e​g​o​r​y​/​b​l​o​g​/​p​a​g​e​/​5​/) en què hi ha nom­broses imat­ges de Mas Molera.

Us con­vi­dem a visitar-​lo, ja que hi tro­bareu imat­ges de la cel­e­bració, la dec­o­ració… de la mà d’una pro­fes­sional d’aquest art.

Lle­gir 2109 veg­ades Dar­rera mod­i­fi­cació el Dime­cres, 22 Octubre 2014 12:20
Val­o­rar aquest arti­cle
(0 vots)
Mas Molera