Un casa­ment molt lluït, el de l’Adriana i l’Oleguer, setem­bre 2014 Desta­cado

casament casa­ment
15 Sep­tiem­bre 2014
Pub­li­cado en Blog

El primer cap de set­mana de setem­bre, coin­cidint amb les Festes del Tura, vam tenir una cel­e­bració molt espe­cial: el casa­ment de l’Adriana i l’Oleguer.

Es va muntar una carpa al prat on hi ha la pista de volei­bol, que van dec­o­rar d’una man­era molt ele­gant. A l’era, engalanada per a l’ocasió, un aper­i­tiu exquisit.
La pluja de diss­abte a la tarda no va deslluir la vetl­lada, i tot va anar sobre rodes. Diu­menge, seg­ona tanda de cel­e­bra­cions amb més amics.

Oleguer i Adri­ana, us desit­gem molta felicitat!

Visto 10095 veces Mod­i­fi­cado por última vez en Martes, 16 Sep­tiem­bre 2014 16:04
Val­ora este artículo
(2 votos)

Deja un comentario

Asegúrate de llenar la infor­ma­ción requerida mar­cada con (*). No está per­mi­tido el código HTML. Tu direc­ción de correo NO será publicada.

Infor­ma­ción de con­tacto

Direc­ción: Mas Mol­era, Barri Mol­era, Begudà (17857 Sant Joan les Fonts)

Telé­fono: +34 661 91 94 47

Mail: Esta direc­ción de correo elec­trónico está siendo pro­te­gida con­tra los robots de spam. Nece­sita tener JavaScript habil­i­tado para poder verlo.

Mas Mol­era te ofrece

turisme-rural-garrotxa-2 turisme-garrotxa
concatur catalunya