Un casa­ment molt lluït, el de l’Adriana i l’Oleguer, setem­bre 2014 Spé­cial

casament casa­ment
15 sep­tem­bre 2014
Pub­lié dans Blog

El primer cap de set­mana de setem­bre, coin­cidint amb les Festes del Tura, vam tenir una cel­e­bració molt espe­cial: el casa­ment de l’Adriana i l’Oleguer.

Es va muntar una carpa al prat on hi ha la pista de volei­bol, que van dec­o­rar d’una man­era molt ele­gant. A l’era, engalanada per a l’ocasió, un aper­i­tiu exquisit.
La pluja de diss­abte a la tarda no va deslluir la vetl­lada, i tot va anar sobre rodes. Diu­menge, seg­ona tanda de cel­e­bra­cions amb més amics.

Oleguer i Adri­ana, us desit­gem molta felicitat!

Lu 10096 fois Dernière mod­i­fi­ca­tion le mardi, 16 sep­tem­bre 2014 16:04
Éval­uer cet élé­ment
(2 Votes)

Lais­sez un commentaire

Assurez-​vous d’indiquer les infor­ma­tions oblig­a­toires (*).
Le code HTML n’est pas autorisé.

Con­tac­ter infor­ma­tion

Adresse: Mas Mol­era, Barri Mol­era, Begudà (17857 Sant Joan les Fonts)

Télé­phone: +34 661 91 94 47

Mail: Cette adresse e-​mail est pro­tégée con­tre les robots spam­meurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visu­aliser.

Mas Mol­era offres

turisme-rural-garrotxa-2 turisme-garrotxa
concatur catalunya